Geschiedenis

Rondom Amsterdam ligt een bijzondere 135 kilometer lange verdedigingslinie van 42 forten en twee batterijen, dijken en sluizen: de Stelling van Amsterdam.

De linie werd gebouwd tussen 1880 en 1914 en was bedoeld de vijand buiten de stad houden. Met een ingenieus systeem kon het land buiten deze linie onder water worden gezet. Tijdens de twee Wereldoorlogen werd de Stelling wel in staat van verdediging gebracht, maar er is nooit gevochten.

Sinds 1996 staat de Stelling op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Veel van de forten en batterijen hebben nu een andere bestemming gekregen. Ieder fort, iedere batterij, dijk of sluis is op een andere manier ingericht. Van museum tot paviljoen, van kunsthuis tot informatiecentrum. Voor meer informatie over de complete linie ga naar de website van de Stelling van Amsterdam.

De Geniedijk is een verdedigingslinie in de Haarlemmermeer, onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Ter hoogte van wat toen nog de Sloterweg in Hoofddorp is in 1906 een onbemand fort gebouwd, dat vanwege de kleinschaligheid ‘De Batterij aan den Sloterweg’ werd genoemd. Aan de andere kant van de Rijnlanderweg, die de Stelling van Amsterdam doorkruist en een zogenaamd acces wordt genoemd, kwamen in de jaren ’50 acht munitiebunkers van 90m2. Hierin werd munitie opgeslagen voor Schiphol die ons tegen onheil in de Koude Oorlog moest beschermen. Tot eind jaren ’70 maakte men gebruik van de gebouwen, daarna verpauperden ze steeds verder.

Batterij aan de Sloterweg diende als flankering van de hoofdverdedigingslijn (Geniedijk). Omdat een brede onderwaterzetting voor de batterij mogelijk was, behoefde het niet als sterk fort opgezet te worden. Ondanks dat het hier om een klein verdedigingswerk gaat, heeft het ontwerp overeenkomsten met de grotere stellingforten.

(bron: Stelling van Amsterdam)